Gaziantep Yetişkinlerde Ortodonti - Ortodontist Çağlar Dağdeviren

Gaziantep Ortodonti

Estetik beklentilerin oldukça arttığı günümüzde yetişkin hastalar, çarpıcı bir dış görünüşe, çekici ve havalı bir gülümsemeye sahip olmaya artık daha isteklidirler. Gaziantep Ortodonti kliniklerinde yetişkin hasta sayısı oldukça artış göstermektedir.

Günümüzde ortodonti sadece çocuklar içindir klişesi yıkılmak üzeredir. Şöyle ki ortodonti hastalarının yaklaşık %25 inden fazlasını yetişkinler oluşturmaktadır. Yetişkinler için birincil öncelik görsel olduğu için ortodontik açıdan kullanılan malzemelerin görünmez olması ya da az görünmesi oldukça önemlidir. Şeffaf braketler yetişkin hastaları oldukça ilgi gösterdiği, görünümü az olan malzemelerdir. Bu malzemeler seramik, kompozit veya plastik olabilirler.

Yetişkinler için diğer ortodontik seçim ise şeffaf plaklardır. Bu plaklar belli zaman aralıklarında değiştirilir. Bu yöntem, tel ve braketler kullanılmadığı için en estetik ortodontik yaklaşım olarak kabul edilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu hastanın plakları ortodontistin söylediği saat kadar aralıksız takmasıdır. Eğer hasta ortodontistin tarif ettiği süre kadar plak takmaz, plak takmayı aksatırsa işlemler tekrar başa dönebilir.

Bu hem zaman hem de ekonomik açıdan hasta ve Gaziantep Ortodontist için can sıkıcı olabilir. Dişlerin arkasında takılan braketler (lingual ortodonti) yetişkinler için bir başka ortodontik çözüm yolu olarak gözümüze çarpmaktadır. Bu yöntemle braketler dil tarafına yerleştrildiği için görünmez. Bu yöntemin klasik dudak/yanak tarafına yerleştirilen bukkal ortodontiden farkı yoktur. Yetişkinler için birincil faktörün estetik ve fark edilmezlik olduğunu unutmamak gerekir. Tedaviyi bu iki faktör üzerine inşa etmek ortodontist için altın kuraldır.

Gaziantep Ortodonti Kliniği

Gaziantep Ortodonti Kliniği

Gaziantep Ortodonti Kliniği