Gaziantep Myofonksiyonel Tedavi - Ortodontist Çağlar Dağdeviren

Myofonksiyonel Tedavi

GAZİANTEP MYOFONKSİYONEL TEDAVİ
çenelerin çiğneme işlevini kusursuz yerine getirebilmesi için sağlıklı, düzgün sıralanmış dişler kadar öneli olan diğer bir parametrede çiğneme kaslarının ideal halde çalışmasıdır. İnsanlarda 4 çift çiğneme kası mevcuttur. Bunlardan 3 tanesi(m. pterygoideus medialis, m. massseter, m. temporalis) çeneyi kapatırken bir tanesi (m. pterygoideus lateralis) çeneyi açar. Bu kaslar ve yardımcı diğer kaslar ile alt çene ileri, geri, sağa, sola, serbest eksenli hareketlerini yapabilmektedir. Bu kaslarda meydana gelen tonus bozuklukları, yaralanmalar gibi olumsuz değişiklikler çiğneme sağlığını etkilemekte, bu da dişlerde ve çene ekleminde bazen telafisi mümkün olmayan problemlere sebebiyet vermektedir.

Bireyin ağız içi diş muayenesi kadar çiğneme kaslarının da muayenesi oldukça önemlidir. Gaziantep Ortodonti Kliniği'ne müracaat eden hastalar diş ağrısı ile kas ağrısının ayırımını büyük sıklıkla yapabilirler. Bu da klinisyen olarak bizlere zaman kazandıran bir durumdur. İlgili çiğneme kaslarının muayenesi problemin nerede olduğunu bulmamıza yardımcı olmaktadır.Etken sebep için de hastaya ayırıcı tanı için sorular sorulabilir. Ağrı ne zaman başladı en kritik soruyu oluşturur. Hastadan gelen cevap bizi en olası etkene yönlendirir. Mesela yakınlarda yapılan, yüksek bir dolgu. Bunun için dolguda aşındırmalar yapılabilir. Travma da etkenler arasındadır. Olası bir travma durumu için ilaçlar önerilebilir.

En olası etken, çağımızın en sık rastlanan hastalığı anksiyete kaynaklı stres bozukluğudur. Bu durumlar için psikolojik danışma da önerilebilir. Daha ileri vakalarda psikiyatrik destek ve antidepresan ilaçlar da işin uzmanları tarafından hastaya kullandırılabilir. Kısacası çiğneme kaslarının düzgün çalışması oldukça önemli, üzerinde hassasiyetle durulması gereken ana esaslardan birisidir. Kaslarda meydana gelen her türlü ağrı, yaralanma veya deformiteler hekim tarafından dikkatle incelenmeli, gereken tedavi acilen uygulanmalı, gerekirse başka branşlara yönlendirme ya da konsültasyon (danışma) sağlanmalıdır.

Gaziantep Ortodonti Kliniği

Gaziantep Ortodonti Kliniği

Gaziantep Ortodonti Kliniği