Gaziantep Lingual Ortodonti - Ortodontist Çağlar Dağdeviren

Gaziantep Lingual Ortodonti

Gaziantep Ortodonti halk arasında klasik olarak dişlerin üzerine yapıştırılan braket ve tellerle dişleri düzeltmek olarak tanımlanabilir. Bu tanım ne kadar açıklayıcı olsada aslında bilimsel olarak tanımlanan sabit bukkal ortodontidir.

Yani bukkal (yanak dudak yaklaşımlı) ortodonti tanımlanmıştır. Lingual ortodonti tanımını ise braket ve tellerin dil tarafına yerleştirilerek dişlerin ve ağız yapısının düzeltilmesidir. Bu sistemde yaklaşım yönü dil taraflıdır. Estetik ortodontik uygulamalar listesinde bulunan ve oldukça sık uygulanan bir yöntemdir. Bu sistem ile braket ve tel görünümü istemeyen hastaların beklentisi oldukça büyük ölçüde karşılanır.

Braket ve teller kısacası tüm sistem dil tarafında olduğu için tel görünürlüğü çok yüksek oranda ortadan kalkmaktadır. Sosyal olarak ön planda olan sunuculuk, spikerlik, öğretmenlik, bankacılık, yöneticilik gibi meslek dallarına sahip olan bireyler için tellerin görünmemesi ya da oldukça az görünmesi önemli bir etkendir.

Gaziantep Lingual ortodonti ile bu kaygıların önüne geçilmiş olunur. Sistem dil tarafında olduğu için dil bölgesinde yaralanmalar, azda olsa ilk zamanlarda konuşmada sıkıntılar gözlemlenebilir. Bu durumlar tedaviye alışma süresince veya tedavinin belli dönemlerinde ortaya çıksa da bireyler tellerinin görünmemesi için bu durumları göz ardı edebilmekte hatta önemsememektedirler.

Gaziantep Ortodonti Kliniği

Gaziantep Ortodonti Kliniği

Gaziantep Ortodonti Kliniği