Gaziantep Ortognatik Cerrahi Tedavisi - Ortodontist Çağlar Dağdeviren

Gaziantep Ortognatik Cerrahi Tedavisi

Dişlerde meydana gelen bozuklukların temelinde çenelerin boyutu, konumu ve birbirleri arasındaki ilişkileri önemli rol oynamaktadır. Gaziantep Ortodonti yalnızca dişleri düzelten bir tedavi dalı değildir. Sadece dişleri ele almaz.

Dişlerle birlikte çeneleri, burnu, yumuşak dokuları kısacası tüm yüzü ve baş boyun bölgesindeki tüm kas damar ve sinir yapıların rehabilitasyonunu amaçlayan bir bilim dalıdır. Ortodontinin tanımında da tüm çene ve yüz sistemini ideal hale getiren bilim dalı olduğunu hemen fark ederiz.

Çeneleri birbirlerine ve tüm kafa kaidesine göre ideal konuma getirmek bazen ortodontik kuvvetlerle mümkün olmayabilir. Eğer birey büyüme ve gelişme çağında ise kullanılan ağız içi ve/veya ağız dışı aparatlarla çenelerde istenilen hareket gözlemlenebilir. Bu hareketlere ortopedik hareketler denir. Fakat birey büyüme ve gelişmesini tamamlamışsa artık ağız içi ve/veyaağız dışı aparatlar ile çeneleri hareket ettirmek mümkün olmaz.

İşte bu durumda çenelerin birbirlerine ve kafa kaidesine göre konumunu ayarlamak için artık cerrahi müdahalelere ihtiyaç vardır. Bu müdahalelerin tümüne ortognatik cerrahi adı verilmektedir. İskeletsel olarak geride kalan bir alt çeneye sahip bireyde büyüme gelişme tamamlanmışsa alt çeneyi cerrahi olarak ileri almak ancak ortognatik cerrahi ile mümkündür.

Aynı durum iskeletsel olarak geride kalmış üst çene içinde geçerlidir. Ortognatik cerrahi tedavisi ile çeneler ideal hale getirilip dengeli bir yüze, güzel bir gülümsemeye tüm yetişkinler kavuşabilir.

Gaziantep Ortodonti Kliniği

Gaziantep Ortodonti Kliniği

Gaziantep Ortodonti Kliniği